Ināra Upmale atkārtoti tiek apstiprināta Koledžas direktores amatā