Ievēlēta jauna RSU SKMK Studentu pašpārvaldes vadība