Ievadlekciju laiki pirmo kursu studentiem

Ievadlekciju laiki pirmo kursu studentiem

PIRMO KURSU STUDENTI/AUDZĒKŅI TIEK AICINĀTI UZ IEVADLEKCIJU!

Ievadlekcijas programmā tikšanās ar Koledžas vadību, programmu direktoriem, kā arī informācija par studiju procesu Koledžā.


2. septembris:

  • plkst. 11.00 (120. auditorija) tikai izglītības programmas “Zobārstniecība” ar kvalifikāciju “zobārstniecības māsa” izglītojamiem;
  • plkst. 13.00 (Lielā zāle, 3. stāvs) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Farmācija”, “Ārstnieciskā masāža”, “Māszinības” ar kvalifikāciju “māsa”, “Ārstniecība” ar kvalifikāciju “ārsta palīgs” studentiem.

  • 5. septembris:

  • plkst. 11.00 (Lielā zāle, 3. stāvs) tikai arodizglītības izglītības programmas “Māszinības” ar kvalifikāciju “māsas palīgs” izglītojamiem.

  • 9. septembris:

  • plkst.11.00 (219. auditorija) tikai studiju programmas “Ārstniecība” ar kvalifikāciju “neatliekamās medicīnas ārsta palīgs” studentiem.
  • Tiekamies septembrī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas telpās!