Ievadlekcija masieriem un neatliekamās medicīnas ārsta palīgiem

Ievadlekcija masieriem un neatliekamās medicīnas ārsta palīgiem

Šodien koledžā tikāmies ar programmas "Ārstnieciskā masāža" studentiem, bet topošie neatliekamās medicīnas ārsta palīgi tikās attālināti zoom platformā.

Topošie neatliekamās medicīnas ārsta palīgi tikās zoom platformā, kur tāpat, kā tiem studentiem, kas tikās klātienē, tika stāstīts par koledžas aktualitātēm, studiju procesu un izrādīta e-studiju vide, kā arī atgādināts par zoom platformas priekšrocībām un funkcijām.

Daļai studentu, kas turpina kvalifikācijas iegūšanu programmā "Ārstniecība" pēc iegūtās "ārsta palīgs" kvalifikācijas, dzirdētais nebija nekas jauns un tāpēc šī tikšanās bija lieliska iespēja iepazīt jaunos studiju biedrus.

Studentus uzrunāja gan koledžas vadība, gan programmas direktors V. Gorovenko, gan kurators un atbalsta persona - E. Šmatčenko.

Topošie masieri tikās koledžā, kur viņus uzrunāja koledžas direktore I. Upmale, kā arī programmas direktore U. Veseta. Tika stāstīts par studiju procesu un atbildēts uz jautājumiem saistībā ar studijām koledžā.