Ievadlekcija farmaceita asistentiem

Apsveicam studentus jaunajā studiju gadā! Šodien uz pirmo tikšanos klātienē - Ievadlekciju, tika aicināti topošie farmaceita asistenti.

Iepazīšanās lekcijas ietvaros, studentus uzrunāja koledžas direktore I. Upmale. Studentiem bija iespēja satikt studiju programmas "Farmācija" direktoru A. Praškilēvicu un kuratori E. Ardavu, kuri būs liels atbalsts pirmajā studiju gadā, palīdzot studentiem adaptēties studiju vidē. Par e-studijām vairāk pastāstīja lietvede Ž. Šaraņina, bet par studiju norisi un studentu iespējām - direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā S. Litiņa un studiju nodaļas vadītāja L. Veitnere.