Ievadlekcija ārsta palīgiem un zobārsta asistentiem

Ievadlekcija ārsta palīgiem un zobārsta asistentiem

Apsveicam studentus 1. septembrī! Šodien uz pirmo tikšanos klātienē - Ievadlekciju, tika aicināti topošie ārsta palīgi un zobārsta asistenti.

Ar iedvesmojošu runu, topošos speciālistus 1. septembrī uzrunāja koledžas direktore I. Upmale. Turpināja programmas "Ārstniecība" direktors R. Ziedonis, kurš aicināja studentiem nopietni uztvert studijas un nekautrēties prasīt pēc padoma, ja rodas kādas neskaidrības studiju gaitā. Par e-studiju vidi vairāk pastāstīja e-studiju lietvede Ž. Šaraņina, bet par studiju norisi un studentu iespējām - direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā S. Litiņa un studiju nodaļas vadītāja L. Veitnere. Paldies Diānai no Studentu pašpārvaldes, kas ieradās, lai aicinātu studentus pievienoties pašpārvaldei.

Šodien pirmā tikšanās reize bija arī topošajiem zobārsta asistentiem, kurus uzrunāja arodizglītības nodaļas vadītāja I. Gaile.

Tikšanās reizē studentiem bija lieliska iespēja klātienē iepazīties ar saviem studiju biedriem, kā arī nedaudz pastāstīt par sevi.

Atgādinām, ka jebkura jautājuma gadījumā, varat vērsties pie mums: kontakti