Ievadlekcija topošajiem farmaceita asistentiem

Ievadlekcija topošajiem farmaceita asistentiem

Šodien studijas uzsāk jaunākā studentu grupa – topošie farmaceita asistenti, kas Koledžā iestājās 2021. gada sākumā. Studentiem ievadlekcija un iepazīstināšana ar Koledžas vadību un administrāciju notika attālinātā veidā, izmantojot zoom platformu.

Studentus uzrunāja Koledžas direktore Ināra Upmale, uzsverot šīs dienas svinīgumu un nozīmīgumu. Direktore neslēpa, ka veselības aprūpē studijas nav vieglas, bet tās būs vieglas, studējot RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, jo Koledžas darbinieki atbalstīs un palīdzēs ikvienam nokļūt līdz primārajam mērķim – līdz farmaceita asistenta kvalifikācijai. Vēlot izturību, pacietību un spēju saglabāt sevī dzirksteli, dodoties jaunajā un nezināmajā, direktore izteica cerību satikt visus šādā sastāvā arī pēc 2,5 gadiem jau izlaiduma dienā!

Studentus uzrunāja programmas “Farmācija” direktors Artūrs Praškilēvics, kurš atkal vērsa uzmanību uz programmas lielāko priekšrocību, kas ir šīs fundamentālās zināšanas par zālēm, kas tiks iegūtas studiju laikā. Būs iespēja iegūt praktiskas zināšanas, kas palīdzēs ne tikai turpmākajās darba gaitās, bet arī ikdienā un sadzīvē.

Ievadlekcijas laikā studenti tika apmācīti darbam e-vidē un informēti par dažādām aktualitātēm.

Apsveicam studentus ar sperto soli tuvāk savu mērķu īstenošanai! Vēlam visiem izdošanos!