Studiju gadu uzsāk topošie neatliekamās medicīnas ārsta palīgi

Studiju gadu uzsāk topošie neatliekamās medicīnas ārsta palīgi

Turpinot ievadīt mūsu jaunos studentus studiju procesā, šodien uz Ievadlekciju tika aicināti pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

  • “Ārstniecība”, ar kvalifikāciju neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, studenti.

  • Studentus uzrunāja koledžas direktore Ināra Upmale, uzsverot, cik drosmīga bijusi studentu izvēle. Šajā laikā tieši neatliekamās medicīnas ārsti un ārsta palīgi ir tie varoņi, kas nekavējoties trauksies uz ikvienu izsaukumu, lai novērstu tā iespējamās negatīvās sekas. Kā pēcāk uzsvēra studiju programmas direktors Viktors Gorovenko, tieši neatliekamās medicīnas ārsta palīga prasmes un zināšanas, kas tiek iegūtas studiju laikā, ir kā spēcīgs pamats, kas vēlāk var pavērt durvis uz tālāku pilnveidi medicīnas nozarē.

    Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanita Litiņa plašāk izstāstīja par aktualitātēm šajā studiju gadā, bet metodiskās nodaļas e-studiju lietvede Žanna Šaraņina iepazīstināja studentus ar studiju e-vidi.