Studiju gadu uzsāk topošie neatliekamās medicīnas ārsta palīgi