Ieslido jaunajā semestrī kopā ar Studentu pašpārvaldi