ESF projekta ietvaros Koledžā mācības uzsākušas 54 nodarbinātas personas