ES fondu projektā mācībām pieaugušajiem var pieteikties arī māsu palīga tālākizglītības mācībām