Studente no Francijas piedalās praktiskajās nodarbībās Koledžā