Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros 25 ārsta palīgi paaugstina savu kvalifikāciju

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros 25 ārsta palīgi paaugstina savu kvalifikāciju

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts “Ārstniecības un ārstniecības personāla kvalifikācijas uzlabošana”. 25 mācību dalībnieki – ārsta palīgi - ieguva apliecības par profesionālo pilnveides izglītību.

Mācību procesa rezultātā tika sniegtas sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas praktiskās iemaņas par veselības veicināšanu, slimību diagnostiku un  ārstēšanas procesu ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” “Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātes iegūšana” (identifikācijas Nr.VM 2020/27/ESF) mācības notika no 2021. gada 9. oktobra līdz 2022. gada 16. jūlijam.