RSU SKMK šogad piedalās Drosmes kastu papildināšanā