Dr.sc.admin Ināra Upmale tiek apstiprināta Koledžas direktores amatā