Notikusi docētāju sanāksme

31. augustā koledžā pulcējās RSU SKMK docētāji, lai kopā ar koledžas vadību atklātu jauno studiju gadu.

Šajā tikšanās reizē docētājus uzrunāja koledžas direktore Ināra Upmale, sniedzot ieskatu nākotnes mērķos un attīstības stratēģijā. Lepojamies ar jau sasniegto un jāturpina pilnveidoties.

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanita Litiņa informēja par uzņemšanas rezultātiem, salīdzinot ar citiem gadiem, kā arī atgādināja par kārtību koledžā un epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu.

Studiju nodaļas vadītāja Liene Veitnere vērsa uzmanību uz studiju norisi gan klātienē, gan attālināti, atgādinot par komunikācijas etiķeti, kā arī citiem ar studiju procesu saistītiem jautājumiem.

Jau rītdien tiekamies klātienē ar 1. kursa studentiem!