Docētājas Līvas Bodnieces dalība Internacionālā nedēļā Kauņas lietišķo zinātņu universitātē (Kauno Kolegija/ KUAS)