Dalība Daugavpils Medicīnas koledžas rīkotajā “Studentu meistarības konkursā”