Augsta līmeņa konferencē prezentē pētījuma par RSU SKMK pasniedzēju digitālo pratību rezultātus