Apsveicam Atzinības krustu ieguvējus!

Apsveicam Atzinības krustu ieguvējus!

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir lepna par saviem docētājiem, studentiem un sadarbības partneriem, kuri ir apbalvoti ar Valsts prezidenta Egila Levita un Ordeņu kapitula apbalvojumu- Atzinības krustu.

Atzinības krusts tiek piešķirts par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā, augsti profesionāli, īpaši pašaizliedzīgi un drosmīgi veicot amata pienākumus, kā arī operatīvi un efektīvi pieņemot lēmumus līdz šim nebijušas sarežģītības epidemioloģiskajā un sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls nolēmis apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par:

Atzinības krusta lielvirsnieku:

Lieni Cipuli

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktori, RSU SKMK sadarbības partneri un atbalstītāju

Atzinības krusta virsnieku:

Juri Raudovu

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Ārkārtas situāciju gatavības nodrošināšanas nodaļas vadītāju, RSU SKMK docētāju

Dzintru Jakubaņecu

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Medicīniskās kvalitātes un kvalifikācijas vadības centra vadītāju, RSU SKMK viesdocētāju

Atzinības krusta kavalieri:

Genādiju Rusanovu

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītāju, neatliekamās medicīnas ārsta palīgu, RSU SKMK absolventu

Rafaelu Ciekuru

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālā centra brigāžu atbalsta centra “Krasts” vadītāju, ārsta palīgu, RSU SKMK sadarbības partneru darbinieku

Apsveicam visus apbalvojumu saņēmējus, īpaši augstāk minētos!