RSU SKMK docētājas Slovākijā papildina zināšanas par studējošo centrētu pieeju

RSU SKMK docētājas Slovākijā papildina zināšanas par studējošo centrētu pieeju

No 10. līdz 14. jūlijam RSU SKMK docētājas Māra Pakalnišķe un Līva Bodniece Slovākijas pilsētā Ružomberokā, Ružomberokas katoļu universitātē piedalījās apmācībās, kurās uzsvars tika likts uz mācīšanu, kas fokusēta uz studējošo (learner-centred approach).

Apmācībās tika aplūkoti septiņi galvenie principi, kas jāievēro, piekopjot šādu studējošo centrētu mācību pieeju. Norisinājās gan lekcijas, gan diskusijas, kas bija īpaši vērtīgas, jo ļāva apmainīties ar citu Eiropas pasniedzēju pieredzi.

Mācību beigās katrs pasniedzējs individuāli prezentēja kādu sev aktuālu problēmu, kā arī problēmas risinājumu, ko, iespējams, šīs nodarbības ir palīdzējušas rast. Papildus tika uzklausīti arī pārējo kolēģu viedokļi un idejas problēmas risināšanai.

Pēdējā dienā notika atvadu vakariņas, kurās tika izsniegts sertifikāts kā apliecinājums studējošo centrētas pieejas apguvei.