Aicinām māsas un ārsta palīgus iegūt otru kvalifikāciju īsākā laika periodā!