Aicinām apgūt profesionālās pilnveides programmu “Multimorbiditāte senioriem”