Aicinām apgūt profesionālās pilnveides programmu “Intervēšanas un konsultēšanas elementi māsu un vecmāšu praksē”