6.Starptautiskās zinātniski pētnieciskās konferences dienas kartība