3. starptautiskā F. Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference “Pētniecība studiju procesā”