3.jūnijā sertifikācijas eksāmenu kārtos profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība” absolvētāji