27. aprīlī notika jau otrā šī gada Virtuālā atvērto durvju diena

27. aprīlī notika jau otrā šī gada Virtuālā atvērto durvju diena

Gandrīz mēnesi pēc pirmās tikšanās tiešsaistē, atkal tiekamies ar interesentiem no visas Latvijas, lai stāstītu par studiju iespējām RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Atvērto durvju dienā šoreiz piedalījās ap 150 dalībnieku, kas interesējās par apgūstamajām kvalifikācijām – ārsta palīgs, masieris, farmaceita asistents, neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, zobārsta asistents un māsas palīgs.

Paralēli tika organizētas divas tiešsaistes tikšanās, kur vienā tika aicināti visi tie, kam interesē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, bet otrā tie, kam interesē arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.

Interesentiem bija iespēja vairāk uzzināt par katru studiju programmu, ieskatīties simulāciju telpā un redzēt, kā notiek dažādu procedūru apguve, kā arī uzklausīt Koledžas studentu pieredzes stāstus.

Paldies Koledžas pārstāvjiem, kas iepazīstināja ar studiju programmām un atbildēja uz interesentu jautājumiem: programmas “Ārstniecība” direktors Ritvars Ziedonis, programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore Una Veseta, programmas “Farmācija” direktors Artūrs Praškilēvics, programmas “Ārstniecība” direktors Viktors Gorovenko, arodizglītības nodaļas vadītāja Ilze Gaile. Paldies praktiskās izglītības metodiķei Ligijai Vucānei par procedūru veikšanas paraugdemonstrējumiem, direktores vietniecei Sanitai Litiņai un metodiskās nodaļas vadītājai Karīnai Svētiņai par pasākuma novadīšanu un tehnisko nodrošinājumu, un, protams, direktorei Inārai Upmalei par uzmundrinošiem vārdiem, atklājot pasākumu.

Ļoti liels paldies par atsaucību mūsu studentiem – Artai, Montai, Margaritai, Baibai un Artūram, kas padalījās savā studiju pieredzē, kā arī vairāk pastāstīja par studentu pašpārvaldes darbību.

Tiekamies jau vasarā – uzņemšanā!