10.maija Studentu zinātniski pētnieciskās konferences darba plāns