Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža - 100 gadu bagāta vēsture un pieredze medicīnas izglītībā!


Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā par valsts budžeta līdzekļiem tiek īstenotas divas:

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

“Zobārstniecība” (35b 724001), kvalifikācija – zobārsta asistents (zobārstniecības māsa)

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Tālākizglītības nodaļas mērķis ir radīt iespēju ikvienam interesentam paplašināt savas zināšanas un prasmes, kā arī celt kvalifikāciju atbilstoši individuālajām vajadzībām, interesēm un iepriekš iegūtajam izglītības līmenim.

Galvenie uzdevumi:

  • Plānot un organizēt formālās un neformālās tālākizglītības pasākumus
  • Plānot un pārraudzīt koledžas darbinieku tālākizglītību
  • Izvērtēt iespējas piedalīties ES un citu finansētāju izsludinātajos projektu konkursos tālākizglītības jomā
  • Sniegt informāciju par pieejamajām profesionālās pilnveides iespējām

Budžeta vietas

Māsa

72

budžeta vietas


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Māszinības”

Ārsta palīgs

70

budžeta vietas


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Ārstniecība”

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

19

budžeta vietas


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Ārstniecība”

Masieris

5

budžeta vietas


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Ārstnieciskā masāža”

Farmaceita asistents

5

budžeta vietas


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Farmācija”

Zobārsta asistents (zobārstniecības māsa)

18

budžeta vietas


profesionālās vidējās izglītības programma “Zobārstniecība”

Māsas palīgs

108

budžeta vietas


Arodizglītības programma “Māszinības”