Veselības aprūpes jomas studenti un pasniedzēji no Čehijas interesējas par RSU SKMK pieredzi hibrīda mācību procesa īstenošanā