RSU SKMK saņem pateicību no Tukuma novada Izglītības pārvaldes