RSU SKMK piedalās Erasmus+ seminārā “Studiju organizēšanas formu meklējumos”