Izraēlas ekspertu vadīta lekciju programma “Politraumas un to ārstēšana”