50 gadus pēc absolvēšanas atkal satiekas feldšeru kurss