Tikai 2014./2015. studiju gadā – iespēja māsām īsākā laika periodā iegūt kvalifikāciju „Ārsta palīgs”