Ārstniecība (neatliekamās medicīnas ārsta palīgs)

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ĀRSTNIECĪBA (41721), kvalifikācija "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs"

Kāpēc Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs?

Ko programma piedāvā?

 • Apgūt zināšanas un prasmes neatliekamās medicīnas ārsta palīga profesijā
 • Apgūt iemaņas un prasmes, sniegt neatliekamo palīdzību un darboties komandā kritiskās un neprognozējamās situācijās
 • Apgūt prasmes, apspriest praktiskus jautājumus ar vadību un kolēģiem, lai izvērtētu un analizētu veiktās darbības, pilnveidotu savu un kolēģu kompetenci rīcībai ārkārtas situācijās
 • Apgūt prasmes darboties ar informāciju tehnoloģijām e-vidē, tajā skaitā, prasmes darbā ar e-veselību
 • Patstāvīgi formulēt, dokumentēt un analizēt profesionālas problēmas
 • Integrēt dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, jo veselības aprūpe ir pierādījumos balstīta

Ko apgūsi studijās?

 • Studiju procesā papildināsi teorētiskās zināšanas anatomijā, fizioloģijā, patoloģijā, medicīniskajā bioķīmijā, kā arī filozofijā, psiholoģijā, darba aizsardzībā, apgūsi digitālās prasmes un dispečeriju, svešvalodas
 • Padziļināti apgūsi propedeitiku, diagnostiskās metodes un radioloģiju, klīniskās procedūras neatliekamās medicīnas ārsta palīga praksē, prasmes rīcībai neatliekamās palīdzības situācijās ķirurģijā, internajās slimībās, pediatrijā, kā arī katastrofu un militāro medicīnu, civilo aizsardzību un farmakoloģiju

Par ko varu kļūt?

 • Par neatliekāmās medicīnas ārsta palīgu, kurš spēs nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību visu vecuma grupu pacientiem, kā arī, sniegt nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību katastrofu un dažādu krīžu situācijās
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Direktora Ināra Upmale
  Neatliekamās medicīnas studijās ir zināma līdzība ar sportista gatavošanos olimpiskajām spēlēm - ir nepieciešama tikai uzvara un zelta medaļa. Jāsaka, ka neatliekamās medicīnas ārsta palīga prasmju zelta medaļa nereti ir pacienta dzīvība. Un, lai to sasniegtu, ir nemitīgi jāpapildina savas zināšanas, jāapgūst jaunākās tehnoloģijas un metodes, un jāpilnveido sava kompetence sniegt savlaicīgu, pierādījumos balstītu un pacientā centrētu neatliekamo palīdzību dažādās situācijās un dažādām pacientu grupām.
  Ināra Upmale
  Direktore