Ārstniecība (neatliekamās medicīnas ārsta palīgs)

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ĀRSTNIECĪBA (41721), kvalifikācija "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs"

Kāpēc Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs?

Ko programma piedāvā?

 • Apgūt zināšanas un prasmes neatliekamās medicīnas ārsta palīga profesijā
 • Apgūt iemaņas un prasmes, sniegt neatliekamo palīdzību un darboties komandā kritiskās un neprognozējamās situācijās
 • Apgūt prasmes, apspriest praktiskus jautājumus ar vadību un kolēģiem, lai izvērtētu un analizētu veiktās darbības, pilnveidotu savu un kolēģu kompetenci rīcībai ārkārtas situācijās
 • Apgūt prasmes darboties ar informāciju tehnoloģijām e-vidē, tajā skaitā, prasmes darbā ar e-veselību
 • Patstāvīgi formulēt, dokumentēt un analizēt profesionālas problēmas
 • Integrēt dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, jo veselības aprūpe ir pierādījumos balstīta

Ko apgūsi studijās?

 • Studiju procesā papildināsi teorētiskās zināšanas anatomijā, fizioloģijā, patoloģijā, medicīniskajā bioķīmijā, kā arī filozofijā, psiholoģijā, darba aizsardzībā, apgūsi digitālās prasmes un dispečeriju, svešvalodas
 • Padziļināti apgūsi propedeitiku, diagnostiskās metodes un radioloģiju, klīniskās procedūras neatliekamās medicīnas ārsta palīga praksē, prasmes rīcībai neatliekamās palīdzības situācijās ķirurģijā, internajās slimībās, pediatrijā, kā arī katastrofu un militāro medicīnu, civilo aizsardzību un farmakoloģiju

Par ko varu kļūt?

 • Par neatliekāmās medicīnas ārsta palīgu, kurš spēs nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību visu vecuma grupu pacientiem, kā arī, sniegt nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību katastrofu un dažādu krīžu situācijās

Studiju kursi

11. - 2. kurss
 • Medicīnas terminoloģija svešvalodās (angļu val., latīņu val.)
 • Psiholoģija un socioloģija
 • Citoloģija un ģenētika
 • Medicīnas bioķīmija un biofizika
 • Anatomija
 • Fizioloģija un vispārējā pataloģija
 • Mikrobioloģija un parazitoloģija
 • Higiēna
 • Klīniskās procedūras ārsta palīga praksē
 • Farmakoloģija
 • Pedagoģija un veselības izglītība
 • Uzņēmējdarbība (Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati, profesionālā ētika, Grāmatvedība un lietvedība, Ārsta palīga darba juridiskie pamati, Projektu sagatavošana un vadība)
 • Informācijas tehnoloģijas un statistika
 • Izvēles kurss (Digitālās prasmes veselības aprūpē, Starpkultūru saskarsme, Psihosomātiskā medicīna)
 • Neatliekamās palīdzības situācijas (ķirurģijā, traumatoloģijā un mikroķirurģijā, oftalmoloģijā un LOR, uroloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībā)
 • Neatliekamās palīdzības situācijas internajās slimībās (kardioloģijā un pulmonoloģijā, elektrokardiogrāfija, neiroloģijā un endokrinoloģijā, nefroloģijā un infekciju slimībās)
 • Neatliekamās palīdzības situācijas pediatrijā
 • Darba organizācija NMP operatīvās vadības centrā (Dispečera darbs un digitālās prasmes operatīvās vadības centrā, Darba aizsardzība un darba tiesības, Vadības pamati un komandas darbs)
 • Prehospitālā neatliekamā palīdzība (Reanimatoloģija un intensīvā terapija, Toksikoloģija, Neatliekamās situācijas psihiatrijā un narkoloģijā)
 • Katastrofu, militārā un civilā aizsardzība
 • Pētniecība
 • Prakse
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Vita Jevdokimova
   "Mums jāizmanto mums atvēlētais laiks, cik vien labi iespējams. Mums jācīnās par saviem sapņiem…" (P.Koelju). Mūsu sapnis ir veseli un smaidoši cilvēki – un patiess, atklāts smaids pacienta sejā ir mūsu profesionālo prasmju attēlojums un ceļš uz sapņu piepildījumu.
   Vita Jevdokimova
   Profesionālās vidējās izglītības programmas "Zobārstniecība" pedagogs, sertificēta zobārste
  • Noteikti ieteiktu kolēģiem izmantot Erasmus+ apmaiņas programmas iespējas, jo visvērtīgākais ir komunikācija multikulturālā vidē, kontaktu izveide un neapšaubāmi jaunas zināšanas.
   Viktors Gorovenko
   RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmas "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" direktors, docētājs
  • Ārsta palīga loma neatliekamajā medicīnā kļūst daudz nozīmīgāka, jo arvien biežāk nākas pildīt ārsta lomu un ir jāsaskaras ar smagi slimiem pacientiem. Nopietnas traumas, samaņas traucējumi, intoksikācija, šoka gadījumi – tā kļūst par neatliekamās medicīnas ārsta palīga ikdienu. Tas padara šo profesiju ļoti interesantu, bet vienlaikus uzliek uz neatliekamās medicīnas ārsta palīga pleciem ārkārtīgi lielu atbildības nastu un izaicinājumu tikt galā saviem spēkiem.
   Viktors Gorovenko
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Viktorija Dolgareva
   Nekad nebūtu domājusi, ka šie divi mēneši tik ļoti ietekmēs mani un manu dzīvi. Bet tā tas ir. Es sapratu, ka ir jāmaina sava attieksme pret dzīvi, kļūstot atvērtākai, pozitīvākai un dzīvespriecīgākai. Nebaidīties no grūtībām un vienkārši izbaudīt dzīvi. Cilvēkus, kurus iepazinu prakses laikā, atcerēšos visu dzīvi, jo gan viņi paši, gan viņu dzīvesstāsti ir mani iedvesmojuši. Uz jautājumiem "Vai ir vērts braukt uz praksi ārpus Latvijas?" un "Vai ir jēga piedalīties Erasmus programmā?" viennozīmīgi varu atbildēt – jā, tas ir tā vērts!
   Viktorija Dolgareva
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Une Veseta
   Laimīgs ir tas cilvēks, kuram ir izdevies atrast savu masieri - medicīnas darbinieku, kuram var uzticēties un kurš, pirmkārt, rūpēsies par klienta veselības saglabāšanu, bet, nepieciešamības gadījumā, būs nozīmīgs komandas spēlētājs gan pacienta ārstniecības, gan rehabilitācijas procesā. Koledžā iegūta izglītība rada vēlēšanos un sniedz iespēju kļūt par šādu masieri - uzticības personu.
   Una Veseta
   Studiju programmas "Ārstnieciskā masāža" direktore
  • RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža - Studentu pašpārvaldes komanda - Sabīne Petrakova
   Izglābjot vienu dzīvību, tu spēj izglābt veselu Pasauli - kaut mazu, bet kādam tas ir viss...
   Sabīne Petrakova
   Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietniece
  • RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža - Studentu pašpārvaldes komanda - Sabīne Petrakova
   Izglābjot vienu dzīvību, tu spēj izglābt veselu Pasauli - kaut mazu, bet kādam tas ir viss...
   Sabīne Petrakova
   Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes nodaļas vadītāja
  • RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža - Studentu pašpārvaldes komanda - Roberts Trencis
   Tavs prāts ir kā izpletnis – tas nedarbojas, ja nav atvērts! Jebkura diena, kurā iemācies ko jaunu, nav velti nodzīvota!
   Roberts Trencis
   Operatīvās vienības vadītājs
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Renāte Kārkliņa
   Visas mobilitātes laikā sadarbojos gan ar nosūtošo, gan uzņemošo institūciju, kas palīdzēja tikt galā ar dažādiem organizatoriskiem jautājumiem. Tas lika justies droši, zinot, ka neskaidrību gadījumā ir kam jautāt. Arī par to paldies!
   Renāte Kārkliņa
  • Svarīgi ir būt atvērtam un domāt plaši, saskatīt iespējas tur, kur tas nekad nav šķitis iespējams. Vēl arī iesaku dalīties savā pieredzē un zināšanās, jo bieži vien tas ir kas jauns kolēģiem partneriestādē.
   Madara Blumberga
   RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas docētāja un simulētās vides metodiķe
  • Es domāju, ka personāla pilnveides mobilitāte ir lieliska iespēja papildināt savas zināšanas un gūt jaunus iespaidus, tāpēc iesaku piedalīties ikvienam, kam šāda iespēja tiek piedāvāta.
   Līva Bodniece
   RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas docētāja
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ligija Vucāne
   "Zināšanas ir manta un mācības šīs mantas atslēga" tā reiz teicis Reinis Kaudzīte. Ārstniecības personas statusa iegūšana ir jauns ceļš uz nepārtrauktu mācīšanos un izaugsmi visa darba mūža garumā. Būtiski, lai ar Koledžas tālākizglītības nodaļas sniegtajām "atslēgām" medicīnā strādājošie spētu bagātināties profesionālajā jomā.
   Ligija Vucāne
   Praktiskās izglītības metodiķe
  • Erasmus+ personāla mobilitātes ieguvums augstskolai, galvenokārt, ir jauni sadarbības partneri un pieredze, ar kuru dalās ārzemju kolēģi, realizējot apmācību studentiem, kā arī daudzas citas lietas, kuras var aizgūt no partneraugstskolām.
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Iveta Norko
   Ārsta palīgs jeb "mazais ārsts" galvenokārt atšķiras no māsas ar spēju un tiesībām strādāt patstāvīgi. Divi galvenie virzieni – NMPD un ambulatorais ārsta palīgs. Tieši tādēļ studiju procesā lielu uzmanību veltam klīniskajiem priekšmetiem. Darbs dinamisks, jāprot orientēties un risināt problēmas dažādās medicīnas disciplīnās, pretī iegūstot atalgojuma "pievienoto vērtību" – gandarījumu. Savukārt mēs cenšamies sniegt kvalitatīvu apmācības programmu, kas regulāri tiek pilnveidota un ko realizē lielisks pasniedzēju kolektīvs. Cilvēks, kurš izglābis citu cilvēku, glābj visu pasauli (sens teiciens).
   Iveta Norko
   Studiju programmas "Ārstniecība" direktore
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Inguna Riekstiņa
   Studentiem, kuri apsver ideju doties Erasmus apmaiņas programmā – iesaku neapsvērt šādu ideju, bet vienkārši pieteikties, jo šādu izvēli savā dzīvē nenožēlosiet itin nemaz! Jauni draugi, jaunas un stiprākas zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas, kas mūsu māsu darbā ir pats svarīgākais.
   Inguna Riekstiņa
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Inga Odiņa
   Profesija Māsa sevī ietver ne tikai pacientu aprūpi un procedūru izpildi, bet arī savas misijas apzināšanos, žēlsirdību, bezgalīgu cilvēkmīlestību un strādīgumu. Māsas profesija - tā ir nepārtraukta izglītošanās, jaunu izaicinājumu pieņemšana un inovāciju ieviešana māsu praksē. Māsu praksi teicami raksturo māsu zinātnes pamatlicējas Florences Naitingeilas (Florence Nightingale) teiktais: "Es katru dienu nemitīgi mācos".
   Inga Odiņa
   Studiju programmas "Māszinības" direktore
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Direktora Ināra Upmale
   Neatliekamās medicīnas studijās ir zināma līdzība ar sportista gatavošanos olimpiskajām spēlēm - ir nepieciešama tikai uzvara un zelta medaļa. Jāsaka, ka neatliekamās medicīnas ārsta palīga prasmju zelta medaļa nereti ir pacienta dzīvība. Un, lai to sasniegtu, ir nemitīgi jāpapildina savas zināšanas, jāapgūst jaunākās tehnoloģijas un metodes, un jāpilnveido sava kompetence sniegt savlaicīgu, pierādījumos balstītu un pacientā centrētu neatliekamo palīdzību dažādās situācijās un dažādām pacientu grupām.
   Ināra Upmale
   Direktore
  • Esmu pārliecināta, ka Erasmus+ apmaiņas programma sniedz neaizvietojamu pieredzi gan studentiem, gan mācībspēkiem.
   Ināra Upmale
   RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktore, lektore
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ilze Sauškina
   Mūsu pedagogiem un audzēkņiem ir siltas un atsaucīgas sirdis - ar vēlmi palīdzēt cilvēkiem, tāpēc mēs mācāmies kopā, topot par profesionāliem veselības aprūpes komandas locekļiem ar plašām zināšanām, prasmēm un iemaņām.
   Ilze Sauškina
   Arodizglītības programmas "Māszinības" pedagogs
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ilze Gaile
   Vērtība nav tas, ko saņemam, bet gan tas, ko ieguldām citos. Mūsu koledžas pedagogi mācību procesā dalās ar audzēkņiem gan ar savām profesionālajām zināšanām, gan dzīves gudrību, gan cilvēcīgu labestību. Un mūsu audzēkņi to visu nodod tālāk pacientiem, viņus aprūpējot.
   Ilze Gaile
   Arodizglītības nodaļas vadītāja
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ilze Gaile
   "Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci. Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi." (V. Čērčils). Zinošu, prasmīgu un sirdsgudru pedagogu vadībā apgūstam prasmes veidot krāsainu, drošu un bagātīgu rītdienu mūsu bērniem.
   Ilze Gaile
   Arodizglītības nodaļas vadītāja
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Elita Ardava
   Farmaceita asistenti ir veselības aprūpes profesionāļi, kuri tuvākajās gadu desmitgadēs būs ļoti pieprasīti darba tirgū. Farmācijas nozarē ir interesanti strādāt, jo vide vienmēr ir mainīga – jaunas zāles un citi produkti, dažādi klienti un interesants darbs zāļu izgatavošanā. Nāksies nepārtraukti papildināt savas zināšanas, lai palīdzētu pacientiem uzlabot savu dzīves kvalitāti, pareizi lietojot ārsta izrakstītās zāles un strādājot roku rokā ar farmaceitiem.
   Elita Ardava
   Studiju programmas "Farmācija" kuratore
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Diāna Kreicuma
   Ja vēl domā, svārsties, braukt vai nebraukt? Brauc, es esmu pārliecināta, ka nenožēlosi un būsi tikai ieguvējs ne tikai profesionālā ziņā, bet arī garīgā!
   Diāna Kreicuma
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Amanda Muceniece
   Erasmus+ prakse: tā ir vienreizēja un lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par jomu, kurā vēlos veidot karjeru!
   Amanda Muceniece