Ziemas uzņemšana bezmaksas izglītības programmās “Bērnu aprūpe”

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža izsludina ziemas uzņemšanu bezmaksas izglītības programmās “Bērnu aprūpe”

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža izsludina ziemas uzņemšanu Eiropas Sociālo Fondu (turpmāk – ESF) finansētā profesionālās izglītības programmā „Bērnu aprūpe”, kvalifikācija – „Auklis”, mācību ilgums – pusotrs gads.

ESF finansētajā programmām tiek piedāvātas 16 budžeta vietas. Programmā var pieteikties nestrādājoši jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Jaunieši var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. Mācībām var pieteikties arī strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, taču tikai tad, ja ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kā arī var savienot darbu ar mācībām.

Šie jaunieši var atrasties arī bērna kopšanas atvaļinājumā, ja bērna kopšanu var savienot ar profesijas apguvi.

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pakalpojumus. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā jauniešiem apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja nepieciešams.

Dokumentu pieņemšana programmā “Bērnu aprūpe” notiek no 01.12.2017. g. līdz 12.01.2018. iesniedzot dokumentus elektroniski vai personīgi ierodoties Koledžā katru darba dienu, laikā no 09.00 līdz 17.00; Dokumenti jāiesniedz RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, Jāņa Asara ielā 5, Rīgā, Studiju nodaļā 131. kabinetā.

Reflektantiem uzņemšanas komisijā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • pieteikums pēc vienotās formas
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija un sekmju izraksta kopija (iesniegtām kopijām uzrādot oriģinālu)
  • divas fotogrāfijas (3 x 4 cm)
  • pases kopija, (uzrādot oriģinālu)
  • personu datu maiņas apliecinošu dokumentu kopijas, (uzrādot oriģinālu)
  • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja izglītība nav iegūta valsts valodā)
  • medicīniskā izziņa

No 15.01.2018 līdz 19.01.2018 līgumu slēgšana ar uzņemtajiem audzēkņiem.

Sīkāka informācija par uzņemšanas prasībām un nepieciešamajiem dokumentiem , Jūs varat noskaidrot zvanot pa tālruņiem 67 271 435, 67273154.

http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/jg_uznemsana/

Lai pieteiktos studijām, lūdzu, norādiet zemāk prasīto informāciju, kā arī neaizmirstiet pievienot visus nepieciešamos dokumentus!

Pievienot dokumentus:

Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas pa 5Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, bmp!