Krišanas risku novērtēšana un novēršana veselības un sociālajā aprūpē