Emocionālā inteliģence – pamats ārstniecības personas darba un personīgajās attiecībās