Erasmus+ pieredzes stāsti

Līva Bodniece

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas lektore

Dalību ShipCon Limassol Ltd rīkotajos profesionālās pilnveides kursos piedāvāja mana darba vieta - RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Mani ieinteresēja kurss “Train the Trainer”, kas veltīts mācīšanas prasmju uzlabošanai.

Programmas īstenojums pozitīvi pārsteidza. Kurss sastāvēja no nodarbībām, diskusijām un praktiskiem uzdevumiem, kurus īstenojām grupās. Bijām 13 dalībnieki no dažādām valstīm: Polijas, Īrijas, Lielbritānijas, Portugāles, Spānijas, Itālijas un Grieķijas. Programma bija īstenota pārdomāti un daudzpusīgi. Īpaši atzīmējams tas, ka dalībnieki pārstāvēja dažādas institūcijas, ne tikai skolas un augstskolas. Tas rosināja interesantas diskusijas un viedokļu apmaiņu.

Kurss ļāva paraudzīties uz savu darbu no cita skatu punkta un rosina dažas no apgūtajām lietām ieviest darba ikdienā. Tas būs ieguvums ne tikai man personiski, bet arī manai darba vietai. Es domāju, ka personāla pilnveides mobilitāte ir lieliska iespēja papildināt savas zināšanas un gūt jaunus iespaidus, tāpēc iesaku piedalīties ikvienam, kam šāda iespēja tiek piedāvāta.

Nosūtošā augstskola – RSU Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža
Mobilitātes valsts – Čehija, ShipCon Limassol Ltd
Personāla mobilitāte no 10.11.2019. līdz 17.11.2019.Ināra Upmale

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktore, lektore

Oktobra vidū, laikā no 15. līdz 16. oktobrim man bija iespēja apmeklēt Poliju Erasmus+ programmas ietvaros, personāla pieredzes apmaiņas mobilitātē. Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžai (turpmāk – Koledža) ir sadarbība ar augstskolu Panstwowa Wysza Szskola Zawodowa im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego gan Erasmus+ Hartas ietvaros, gan sadarbības līgums par ciešāku sadarbību studentu, un docētāju mobilitātes ietvaros un sadarbību pētniecībā, kas noslēgts 2013. gadā. Jāatzīmē, ka Erasmus+ Hartas ietvaros mūsu sadarbība notiek jau no 2009. gada. Vizītes laiks bija ieplānots tā, lai varētu piedalīties studiju gada atklāšanas svinīgajā ceremonijā, kas notika 15. oktobrī. Tas ir nedaudz atšķirīgi no mums tik pierastā studiju gada sākuma pirmajā septembrī. Vizītes ietvaros notika tikšanās ar mūsu sadraudzības augstskolas rektoru, prorektoru, medicīnas fakultātes dekāni un prodekānu. Bija iespēja arī apskatīt Medicīnas fakultātes mācību telpas, kas ierīkotas atbilstoši mūsdienu prasībām un ļauj kvalitatīvi organizēt studiju procesu. Līdzīgi kā Koledža, arī augstskola Panstwowa Wysza Szskola Zawodowa im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego ir ieguvusi Eiropas Struktūrfondu līdzekļus četru miljonu eiro apmērā, no kuriem viens miljons iedalīts tieši Medicīnas fakultātes vajadzībām simulētās studiju vides izveidei. Iegādāti dzemdību simulācijas manekeni, izveidota dzemdību mācību laboratorija, kurā studējošie varēs apgūt praktiskās iemaņas simulācijā balstītā vidē preklīniskajos apstākļos. Sarunās ar Medicīnas fakultātes pārstāvjiem par studiju metodiskā darba jautājumiem, poļu kolēģi stāstīja par scenāriju gatavošanu praktiskajām nodarbībām. Katram docētājam ir nepieciešams sagatavot scenārijus, kas tiek iekļauti studiju kursa aprakstā. Mācību scenārijus studējošie izspēlē klīnisko studiju kursu ietvaros, tā veidojot prasmes rīkoties noteiktās situācijās. Polijā gūtā pieredze ļāva ieraudzīt tās iespējas, kuras varam realizēt arī mūsu koledžā, – gan simulētās vides izveidē un tehniskajā aprīkojumā, kāds tai nepieciešams, gan mācību procesā apgūstamo klīnisko manipulāciju datu bāzes izveidei, gan simulāciju scenāriju veidošanā un iekļaušanā studiju kursu saturā.

Vizītes laikā bija iespējams tikties ar kolēģiem slimnīcās, kurās studējošie, tajā skaitā Koledžas studenti, Erasmus+ programmas ietvaros apgūst un pilnveido praktiskās iemaņas. Kališā ir divas lielas slimnīcas: pieaugušo, un bērna un mātes slimnīca (tā atrodas tieši līdzās medicīnas fakultātei). Jāatzīmē, ka ir atšķirības starp Koledžas un mūsu sadarbības partneraugstskolas studiju prakses organizāciju. Poļu studenti vienlaicīgi ar teorētisko zināšanu apguvi arī apmeklē praktiskās nodarbības slimnīcā, piemēram, no rīta viņiem lekcijas un pēcpusdienā viņi dodas uz slimnīcu. Mūsu valstī prakse tiek organizēta secīgi pēc tam, kad studējošais jau ir apguvis teorētiskās zināšanas klīniskajos studiju kursos, un praktiskas nodarbībās Koledžā ir uzsākta praktisko iemaņu apgūšana. Tad stacionārā, prakses ietvaros, šīs iemaņas tiek attīstītas un pilnveidotas.

Brīvajā laikā poļu kolēģi iepazīstināja ar Kališu, kurai Polijā ir liela kultūrvēsturiska nozīme. Kališa ir vecākā no Polijas pilsētām, ar ļoti senlaicīgu auru apveltītu vecpilsētu. Šajā pilsētā ir vairāki teātri, kino teātri, muzeji, galerijas, parki, monumentālas baznīcas. Netālu no pilsētas (ap 14 km) ir brīnišķīga vieta Golushowo, kur ir saglabājusies sena pils un brīnišķīgs parks. Ja ir nedaudz brīva laika, var doties ekskursijās un iepazīt arī apkārtējās pilsētas – Poznaņu, Wroclavu. Pēdējā ir sena Hanzas savienības (līdzīgi kā Rīga) pilsēta, ar brīnišķīgu arhitektūru un kultūru.

Esmu pārliecināta, ka šādas apmaiņas programmas sniedz neaizvietojamu pieredzi gan studentiem, gan mācībspēkiem

Nosūtošā augstskola – RSU Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža
Mobilitātes valsts – Polija, Panstwowa Wysza Szskola Zawodowa im
Personāla mobilitāte no 15.10.2019. līdz 16.10.2019.Madara Blumberga

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas lektore un simulētās vides metodiķe

"Sveiki, es esmu simulētās vides metodiķe un lektore RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Mani sauc Madara Blumberga. Septembra mēnesī man tika dota iespēja doties pieredzes apmaiņā uz Koledžas sadarbības universitāti Somijā. Laurea University of Applied Sciences ir universitāte Helsinku rajonā, kas nodrošina māsu izglītību bakalaura līmenī.

Erasmus+ personāla un docēšanas apmaiņa ir lieliska iespēja pilnveidot savu pieredzi, pārrunāt idejas un rast jaunus risinājumus kopā ar kolēģiem no partneriestādēm. Man patīk doties pie kolēģiem, kuri strādā ar studentiem un, līdzīgi kā es, vada nodarbības un pilnveido aktivitātes, kas saistītas ar simulēto vidi. Tas paplašina redzesloku un, atgriežoties no apmaiņas, man vienmēr ir idejas, kā pilnveidot studiju procesu Koledžā. Apmaiņas laikā vadīju nodarbību Laurea universitātes māszinību studentiem par pediatrisku pacientu izglītošanu un spēļu terapijas izmantošanu pediatrijā. Četru dienu laikā man bija iespēja piedalīties kopā ar kolēģiem simulētās vides nodarbībās un apskatīt četras Laurea universitātes novietnes. Šī man nebija pirmā pieredzes apmaiņa, tas man vienmēr ir patīkams process. Ja kāds šķērslis gadās, nepieciešams sazināties ar atbildīgajām personām un viss tiks atrisināts, jo jebkuras grūtības ir pārvaramas.

Pieredze bija ļoti pozitīva, aktivitāšu programma bija labi plānota un visas aktivitātes apmaiņas laikā izpildīju.

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā pēc apmaiņas prezentēju redzēto un plānojam ieviest dažas izmaiņas un pilnveidot studiju procesu. Pati personīgi jūtu lielu pārliecību par jau paveikto ceļu Koledžā un plānoju to turpināt pilnveidot. Ar kolēģiem sadarbību turpināsim projektu ietvaros.

Noteikti iesaku pirms pieteikšanās apmaiņai pārdomāt, kādus mērķus vēlies sasniegt, kādas aktivitātes vēlies veikt, tad to būs vieglāk īstenot. Svarīgi ir būt atvērtam un domāt plaši, saskatīt iespējas tur, kur tas nekad nav šķitis iespējams. Vēl arī iesaku paust savu pieredzi un dalīties ar to, ko tu jau dari un zini, jo bieži vien tas ir kas jauns kolēģiem partneriestādē."

Nosūtošā augstskola – RSU Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža
Mobilitātes valsts – Somija, Laurea University of Applied Sciences
Personāla mobilitāte no 09.09.2019. līdz 13.09.2019.Jānis Oļehnovičs

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmas "Ārstniecība" kvalifikācijā "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" kurators

“Nolēmu piedalīties Erasmus+ personāla pieredzes apmaiņas mobilitātē tieši Kajaani University of Applied Sciences, jo Somijas izglītības sistēma ir atzīta par vislabāko pasaulē. Mani galvenie mērķi bija iegūt pieredzi, vadot praktiskās nodarbības ārzemju studentiem, kā arī pārņemt daļu somu izglītības sistēmas mūsu izglītībai.

Mobilitātes perioda laikā vadīju medicīnas māsām elpceļu caurlaidības nodrošinājuma darba staciju. Nodarbības laikā tika parādīta pareizā manipulāciju veikšanas tehnika, kā arī studenti tika iesaistīti klīnisko gadījumu atrisināšanā. To realizācijai tika izmantoti manekeni un simulācijas programma. Studentiem tika piedāvāti vairāki scenāriji. Scenāriju beigās papildus tika izrunātas aktuālās Eiropas atdzīvināšanas padomes vadlīnijas akūtu stāvokļu ārstēšanai.

Vēlos atzīmēt lielu nosūtošās augstskolas atbalstu - viss tika labi izklāstīts, kas bija īpaši svarīgi, jo šī bija mana pirmā piedalīšanās Erasmus+ mobilitātes programmā. Uzņemošās augstskolas pārstāvji savlaicīgi sazinājās ar mums pirms Starptautiskās nedēļas sākuma un noskaidroja, kas mums ir nepieciešams darba stacijas realizēšanai. Viss bija organizēts visaugstākajā līmenī, un visa ieplānotā programma tikai veiksmīgi īstenota.

Vislielākais izaicinājums, gatavojoties un realizējot darba staciju, bija novadīt to angļu valodā, kā arī sagatavot materiālu, nezinot par studentu iepriekšējo pieredzi akūtā medicīnā. Tas nozīmē, ka 1. kursa studentiem nav padziļinātu zināšanu par patoloģijām, līdz ar to materiāls viņiem jāpasniedz tā, lai viņi varētu justies droši un brīvi piedaloties scenāriju izspēlē.

Erasmus+ personāla mobilitātes ieguvums augstskolai, galvenokārt, ir jauni sadarbības partneri un pieredze, ar kuru dalās ārzemju kolēģi, realizējot apmācību studentiem, kā arī daudzas citas lietas, kuras var aizgūt no partneraugstskolām."

Nosūtošā augstskola – RSU Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža
Mobilitātes valsts – Somija, KAMK University, Kajaani
Personāla mobilitāte no 25.02. līdz 01.03.2019.Viktors Gorovenko

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmas "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" direktors, pasniedzējs

“Piekritu Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros apmeklēt Starptautisko nedēļu Somijā. Tā ir lieliska iespēja savas pieredzes un zināšanu izaugsmei.

Piedalījos Starptautiskās nedēļas satura un ideju (no Latvijas puses) organizēšanā un īstenošanā. Šo divu dienu laikā man bija iespēja novadīt lekcijas dažādām studentu grupām, kā arī piedalīties praktisko nodarbību organizēšanā.

Šis bija mans pirmais brauciens Erasmus+ programmas ietvaros. Pateicoties iespējai doties uz Somiju, ieguvu lielisku personīgo pieredzi starptautiskā pasākuma programmas organizēšanā un īstenošanā. Vadīt lekcijas angļu valodā ir labs valodas treniņš un lieliska pieredze komunikācijā, runājot gan ar pasniedzējiem, gan ar studentiem. Ar kolēģiem no Somijas, Vācijas un Beļģijas runājām par izglītības programmas atšķirībām, novitātēm un filozofijām. Jāpiebilst, ka Somijas kolēģiem izglītības sistēma ir viena no labākajām pasaulē. Kā arī man bija iespēja iepazīstināt kolēģus no Eiropas valstīm ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu un tās studiju virzieniem. Apmaiņas brauciena rezultātā ir iegūta pieredze, zināšanas, dibināti jauni kontakti, kurus Koledža varēs izmantot, gan studiju procesā gan starptautiskajā sadarbībā nākotnē.

Noteikti ieteiktu kolēģiem izmantot Erasmus+ apmaiņas programmas iespējas, jo visvērtīgākais ir komunikācija multikulturālā vidē, kontaktu izveide un neapšaubāmi jaunas zināšanas.”

Nosūtošā augstskola – RSU Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža
Mobilitātes valsts – Somija, KAMK University, Kajaani
Pasniedzēju pieredzes apmaiņa no 25.02. līdz 01.03.2019.

IMG_6984
IMG_6976
IMG_6966
IMG_6880