Erasmus+ pieredzes stāsti

Madara Blumberga

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas lektore un simulētās vides metodiķe

"Sveiki, es esmu simulētās vides metodiķe un lektore RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Mani sauc Madara Blumberga. Septembra mēnesī man tika dota iespēja doties pieredzes apmaiņā uz Koledžas sadarbības universitāti Somijā. Laurea University of Applied Sciences ir universitāte Helsinku rajonā, kas nodrošina māsu izglītību bakalaura līmenī.

Erasmus+ personāla un docēšanas apmaiņa ir lieliska iespēja pilnveidot savu pieredzi, pārrunāt idejas un rast jaunus risinājumus kopā ar kolēģiem no partneriestādēm. Man patīk doties pie kolēģiem, kuri strādā ar studentiem un, līdzīgi kā es, vada nodarbības un pilnveido aktivitātes, kas saistītas ar simulēto vidi. Tas paplašina redzesloku un, atgriežoties no apmaiņas, man vienmēr ir idejas, kā pilnveidot studiju procesu Koledžā. Apmaiņas laikā vadīju nodarbību Laurea universitātes māszinību studentiem par pediatrisku pacientu izglītošanu un spēļu terapijas izmantošanu pediatrijā. Četru dienu laikā man bija iespēja piedalīties kopā ar kolēģiem simulētās vides nodarbībās un apskatīt četras Laurea universitātes novietnes. Šī man nebija pirmā pieredzes apmaiņa, tas man vienmēr ir patīkams process. Ja kāds šķērslis gadās, nepieciešams sazināties ar atbildīgajām personām un viss tiks atrisināts, jo jebkuras grūtības ir pārvaramas.

Pieredze bija ļoti pozitīva, aktivitāšu programma bija labi plānota un visas aktivitātes apmaiņas laikā izpildīju.

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā pēc apmaiņas prezentēju redzēto un plānojam ieviest dažas izmaiņas un pilnveidot studiju procesu. Pati personīgi jūtu lielu pārliecību par jau paveikto ceļu Koledžā un plānoju to turpināt pilnveidot. Ar kolēģiem sadarbību turpināsim projektu ietvaros.

Noteikti iesaku pirms pieteikšanās apmaiņai pārdomāt, kādus mērķus vēlies sasniegt, kādas aktivitātes vēlies veikt, tad to būs vieglāk īstenot. Svarīgi ir būt atvērtam un domāt plaši, saskatīt iespējas tur, kur tas nekad nav šķitis iespējams. Vēl arī iesaku paust savu pieredzi un dalīties ar to, ko tu jau dari un zini, jo bieži vien tas ir kas jauns kolēģiem partneriestādē."

Nosūtošā augstskola – RSU Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža
Mobilitātes valsts – Somija, Laurea University of Applied Sciences
Personāla mobilitāte no 09.09.2019. līdz 13.09.2019.Jānis Oļehnovičs

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmas "Ārstniecība" kvalifikācijā "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" kurators

“Nolēmu piedalīties Erasmus+ personāla pieredzes apmaiņas mobilitātē tieši Kajaani University of Applied Sciences, jo Somijas izglītības sistēma ir atzīta par vislabāko pasaulē. Mani galvenie mērķi bija iegūt pieredzi, vadot praktiskās nodarbības ārzemju studentiem, kā arī pārņemt daļu somu izglītības sistēmas mūsu izglītībai.

Mobilitātes perioda laikā vadīju medicīnas māsām elpceļu caurlaidības nodrošinājuma darba staciju. Nodarbības laikā tika parādīta pareizā manipulāciju veikšanas tehnika, kā arī studenti tika iesaistīti klīnisko gadījumu atrisināšanā. To realizācijai tika izmantoti manekeni un simulācijas programma. Studentiem tika piedāvāti vairāki scenāriji. Scenāriju beigās papildus tika izrunātas aktuālās Eiropas atdzīvināšanas padomes vadlīnijas akūtu stāvokļu ārstēšanai.

Vēlos atzīmēt lielu nosūtošās augstskolas atbalstu - viss tika labi izklāstīts, kas bija īpaši svarīgi, jo šī bija mana pirmā piedalīšanās Erasmus+ mobilitātes programmā. Uzņemošās augstskolas pārstāvji savlaicīgi sazinājās ar mums pirms Starptautiskās nedēļas sākuma un noskaidroja, kas mums ir nepieciešams darba stacijas realizēšanai. Viss bija organizēts visaugstākajā līmenī, un visa ieplānotā programma tikai veiksmīgi īstenota.

Vislielākais izaicinājums, gatavojoties un realizējot darba staciju, bija novadīt to angļu valodā, kā arī sagatavot materiālu, nezinot par studentu iepriekšējo pieredzi akūtā medicīnā. Tas nozīmē, ka 1. kursa studentiem nav padziļinātu zināšanu par patoloģijām, līdz ar to materiāls viņiem jāpasniedz tā, lai viņi varētu justies droši un brīvi piedaloties scenāriju izspēlē.

Erasmus+ personāla mobilitātes ieguvums augstskolai, galvenokārt, ir jauni sadarbības partneri un pieredze, ar kuru dalās ārzemju kolēģi, realizējot apmācību studentiem, kā arī daudzas citas lietas, kuras var aizgūt no partneraugstskolām."

Nosūtošā augstskola – RSU Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža
Mobilitātes valsts – Somija, KAMK University, Kajaani
Personāla mobilitāte no 25.02. līdz 01.03.2019.Viktors Gorovenko

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmas "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" direktors, pasniedzējs

“Piekritu Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros apmeklēt Starptautisko nedēļu Somijā. Tā ir lieliska iespēja savas pieredzes un zināšanu izaugsmei.

Piedalījos Starptautiskās nedēļas satura un ideju (no Latvijas puses) organizēšanā un īstenošanā. Šo divu dienu laikā man bija iespēja novadīt lekcijas dažādām studentu grupām, kā arī piedalīties praktisko nodarbību organizēšanā.

Šis bija mans pirmais brauciens Erasmus+ programmas ietvaros. Pateicoties iespējai doties uz Somiju, ieguvu lielisku personīgo pieredzi starptautiskā pasākuma programmas organizēšanā un īstenošanā. Vadīt lekcijas angļu valodā ir labs valodas treniņš un lieliska pieredze komunikācijā, runājot gan ar pasniedzējiem, gan ar studentiem. Ar kolēģiem no Somijas, Vācijas un Beļģijas runājām par izglītības programmas atšķirībām, novitātēm un filozofijām. Jāpiebilst, ka Somijas kolēģiem izglītības sistēma ir viena no labākajām pasaulē. Kā arī man bija iespēja iepazīstināt kolēģus no Eiropas valstīm ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu un tās studiju virzieniem. Apmaiņas brauciena rezultātā ir iegūta pieredze, zināšanas, dibināti jauni kontakti, kurus Koledža varēs izmantot, gan studiju procesā gan starptautiskajā sadarbībā nākotnē.

Noteikti ieteiktu kolēģiem izmantot Erasmus+ apmaiņas programmas iespējas, jo visvērtīgākais ir komunikācija multikulturālā vidē, kontaktu izveide un neapšaubāmi jaunas zināšanas.”

Nosūtošā augstskola – RSU Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža
Mobilitātes valsts – Somija, KAMK University, Kajaani
Pasniedzēju pieredzes apmaiņa no 25.02. līdz 01.03.2019.

IMG_6984
IMG_6976
IMG_6966
IMG_6880