2. Starptautiskā F.Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference “Pētniecība studiju procesā”

2. Starptautiskā F.Naitingeilai veltītā studentu zinātniski pētnieciskā konference "Pētniecība studiju procesā"