Dienesta viesnīca

Adrese: Hipokrāta iela 3, Rīga, LV-1079\r\n\r\nDienesta viesnīcas vadītāja: Mārīte Torstere, tālr. 67538258, e-pasts: marite.torstere@rsu.lv\r\n\r\n \r\n\r\nPar dienesta viesnīcu un īres maksājumu kārtību lūdzam interesēties Dienesta viesnīcā!\r\n\r\n