Dienesta viesnīca

Adrese: Hipokrāta iela 3, Rīga, LV-1079

Dienesta viesnīcas vadītāja: Mārīte Torstere, tālr. 67538258, e-pasts: marite.torstere@rsu.lv

Par dienesta viesnīcu un īres maksājumu kārtību lūdzam interesēties Dienesta viesnīcā!